งานอาคารสถานที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง เรียกเก็บค่าไฟฟ้า สำหรับบุคลากรที่อยู่อาศัยภายในหอพักจามจุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่