งานอาคารสถานที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

งานอาคารสถานที่ประชุมเตรียมความพร้อมงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563

ประชุมบุคลากรสังกัดงานอาคารสถานที่ ประกอบด้วย หน่วยอาคาร หน่วยสนามและภูมิทัศน์ และหน่วยรักษาความปลอดภัย นำทีมโดย นายดนุพล ปลื้มใจ รักษาการในตำแหน่งเพื่อเตรียมความพร้อมงานพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 13 ธันวาคม 2563 เวลา 9.30 - 11.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสถานที่ ชั้น 2

แกลเลอรี่