งานอาคารสถานที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

งานอาคารสถานที่ กองกลาง จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันราชภัฏ 2564

(วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ นำทีมปลูกต้นไม้ ณ สวนจันทน์กะพ้อมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีอาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ปามุทา พร้อมทั้ง เจ้าหน้าที่จากงานอาคารสถานที่ เข้าร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้ ในกิจกรรมวันราชภัฏ ประจำปีพุทธศักราช 2564 (ภาพ/ข่าว : ฟานาเดีย)

แกลเลอรี่