งานอาคารสถานที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

งานอาคารสถานที่ ม.ราชภัฏยะลา ส่งมอบชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ ให้กับหน่วยงานมรย.

วันนี้ (17 ก.พ. 64) เวลา 13.30 น. หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน งานอาคารสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ส่งมอบชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ ให้แก่ส่วนราชการในมหาวิทยาลัย จำนวน 17 เครื่อง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานส่งมอบชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ตลอดจนจัดกิจกรรมต่างๆของหน่วยงาน บุคลากร ตลอดจนนักศึกษา หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน โดยมีผู้บริหาร ตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้ารับมอบในครั้งนี้ ณ ห้องกระจก ลานใต้หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

แกลเลอรี่