งานอาคารสถานที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

เข้าร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมพบปะยามเช้า เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในหน่วยงาน และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 

วันนี้ (3พ.ค.59) ที่ บริเวณลานด้านหน้าสำนักงานอธิการบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในกิจกรรมพบปะยามเช้า โดยสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดขึ้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในหน่วยงาน และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และในงานนี้เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ได้ช่วยกันจัดเตรียมสถานที่ และเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน 

แกลเลอรี่