งานอาคารสถานที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ห้องประชุม มังกีส อาคาร23

 

รายละเอียดข้อมูลห้องประชุม มังกีส อาคาร23 ชั้น2

-เครื่องปรับอากาศ

มี

-ความจุ (คน)

200 คน

-อัตราค่าธรรมเนียม

3,000 บาท

-อัตราค่าธรรมเนียมจากหน่วยงานภายใน

600 บาท

แกลเลอรี่