งานอาคารสถานที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

หน่วยสนามและภูมิทัศน์ ร่วมจัดเตรียมอุปกรณ์ สถานที่ ในงานสมโภชเจ้าพ่อหลักเมือง 2559

หน่วยสนามและภูมิทัศน์ ร่วมจัดเตรียมอุปกรณ์ สถานที่ ในงานสมโภชเจ้าพ่อหลักเมือง 2559

ระหว่างวันที่ 21 - 25 พฤษภาคม 2559 หน่วยสนามและภูมิทัศน์ ร่วมจัดเตรียมอุปกรณ์ สถานที่ เพื่อจัดซุ้มของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมถึงดูแลรักษาความปลอดภัย ในงานสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ประจำปี 2559 ซึ่งงานจะมีในวันที่ 25 พฤษภาคม ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2559 

แกลเลอรี่