งานอาคารสถานที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

การประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกัฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา "จันทน์กะพ้อ(บุคลากร) เกมส์" ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560  ผศ.ดร. ธนากร ปามุทา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  ในฐานะดูแล สโมสรบุคลากรสายวิชาการ ร่วมกับ นายกสโมสรบุคบากรสายสนับสนุน ได้เชิญตัวแทนส่วนราชการ หน่วยงานละ 1 - 2 คน ร่วมประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากร ภายใน มรย. ประจำปี 2560 ตามนโยบายส่งเสริมการออกกำลังกายเป็นประจำ เพื่อสุขภาพของบุคลากร มรย. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 งานอาคารสถานที่ เวลา 09.00 น.   และในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560  นายดนุพล ปลื้มใจ เป็นประธานในการดำเนินการหยิบฉลากประกบคู่การแข่งขัน โดยมีโปรเเกรมการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อย 

แกลเลอรี่