งานอาคารสถานที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

หน่วยสนามและภูมิทัศน์ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

หน่วยสนามและภูมิทัศน์ งานอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ตามอาคารต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตามมาตรการป้องกัน COVID-19

แกลเลอรี่