งานอาคารสถานที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

 

รายละเอียดข้อมูลหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

-เครื่องปรับอากาศ

มี

-ความจุ (คน)

1200-1400 คน

-อัตราค่าธรรมเนียม (บาท)

36,000 บาท

-อัตราค่าธรรมเนียมจากหน่วยงานภายใน

6,000 บาท

แกลเลอรี่