งานอาคารสถานที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ครั้งที่ 1/2564

รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย งานอาคารสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมสุ่ยเจีย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีอาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี เป็นประธานในที่ประชุม 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่